Subscribe For Free Updates!

We'll not spam mate! We promise.


Saturday, December 8, 2007

Sumusuporta Kami sa Pandaigdigang Araw Laban sa Pag-init ng Mundo (Climate Change)

Ngayong ika-8 ng Disyembre ang Pandaogdigang Araw Laban sa Pag-Init ng Mundo (Global Day Against Climate Change) at nakikiisa kami sa panawagan sa mga lider ng mundo na nagpupulong sa Bali, Indonesia na maging mas matindi at masusu pa ang mga gagawing paraan upang mapangalagaan ang ating mundo laban sa pag-init nito.

Visit http://www.globalclimatecampaign.org/


Pagod Ka Na Bang Maging si Juan?
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →

0 comments: