Subscribe For Free Updates!

We'll not spam mate! We promise.


Sunday, July 26, 2009

SONA Ayon sa Mga Batang Filipino (SONA 2009 - State of the Kids)

Ano ang masasabi ng mga batang Filipino kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at sa kanyang SONA? ANu na nga ba ang mga nagawa nya?

Narito ang isang video mula sa Salinlahi kung saan nagpahayag ang mga bata ng kanilang saloobin.

Also Visit My Other Blogs
| Newz Around Us | Ordinary People, Ordinary Day |

Pagod Ka Na Bang Maging si Juan?
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →

0 comments: