Subscribe For Free Updates!

We'll not spam mate! We promise.


Saturday, August 22, 2009

2.3 Million Active Filipino Internet Users Have Started a Blog

Marami na palang bloggers sa Pilipinas. Ayon sa website ng Philippine Internet Users Society (PIUS) 2.3 Million Filipino ang aktibong bloggers. Ang detalyeng ito kasama ang iba pa ay mula naman sa Universal McCann Report Wave 3 na inilabas noong March 2008. Ang report na ito ay binabantayan ang paglawak ng "social media."

Narito ang iba pang detalye na ibinigay ng report na may kinalaman sa "blogging", "social networking", at "social media" sa Pilipinas.

* There are 3.7 million active Internet users
* 90.3% or 3.3 million read blogs (64% in 2007, 33% in 2006)
* 45.2% or 1.6 million subscribed to an RSS feed.
* 64.9% or 2.3 million have started their own blogs (41% in 2007, 14.1% in 2006)
* 83.1% or 3 million created a profile on a new social network.
* 86.4% or 3.14 million uploaded photos in a photo sharing website.
* 60.5% or 2.2 million have uploaded videos on a video sharing website.
* 98.7% or 3.6 million watch video clips online (60.7% in 2007, 39.% in 2006).
* 61.8% or 2.3 million have downloaded a podcast (26.4 in 2007, 8.3% in 2006)


Also Visit My Other Blogs
| Newz Around Us | Ordinary People, Ordinary Day |

Pagod Ka Na Bang Maging si Juan?
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →

1 comments:

Guest said...

marami na talagang mahilig mag-blog sa panahon ngayon